Johtaminen

Talouden johtamispalvelut

PF Talous Oy tarjoaa erimittaisia johtamisen resursseja yrityksen muutostilanteisiin, kuten taloushallinnon prosessien muutokset ja niiden jalkauttaminen organisaatioon sekä erilaisten yritysjärjestelyjen muutosten johtaminen. Johtamisen palveluihimme kuuluvat myös johdon ja/tai hallituksen raportointi, talouskatsaukset ja liiketoiminnan taloudellisen suunnittelun tuki.